Používanie webovej stránky

Podmienky používania webovej stránky chcemesa.sk (ďalej len „stránka“)

  • Prevádzkovateľ tejto webovej stránky nezaručuje aktuálnosť a spoľahlivosť poskytovaných informácií. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené používaním webových stránok, ale používateľ, ktorý používa webové stránky
  • Webová stránka ani prevádzkovateľ neprevádzkuje ani neposkytuje zoznamovacie služby, eshop, zoznamku ani samotnú zoznamovaciu aplikáciu
  • Webová stránka neposkytuje ani neprevádzkuje žiadne platobné metódy a nepodieľa sa na ich distribúcii
  • Webová stránka sprostredkúva informácie o zoznamovacích stránkach, zoznamovacích aplikáciách a iných službách len za účelom prenosu informácií
  • Odkazy na stránke môžu viesť na stránky tretích strán, ktoré nie sú nijako spojené s prevádzkovateľom a samotnou odkazujúcou stránkou. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok
  • Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje všetky práva na zmenu podmienok a na odmietnutie prístupu návštevníkom bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ tiež nezaručuje stabilitu stránky a jej dostupnosť
  • Prevádzkovateľ zakazuje šírenie obsahu tejto stránky bez svojho predchádzajúceho súhlasu

Odkazy na iné stránky

Stránka obsahuje odkazy na stránky, nad ktorými prevádzkovateľ nemá kontrolu. Ak používateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa oboznámiť s ich ochranou osobných údajov.

Prevádzkovateľ nijakým spôsobom nezodpovedá za postupy a obchodné politiky iných spoločností. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah iných webových stránok, na ktoré sa odkazuje na tejto stránke.

Správanie používateľa

Pri používaní tejto stránky nesmie používateľ zasahovať do bezpečnosti tejto stránky, používať túto stránku na prenos škodlivých súborov alebo sa pokúšať preniknúť do verejne neprístupných oblastí tejto stránky. Používateľ je tiež povinný rešpektovať autorské práva prevádzkovateľa tejto stránky.